Spring til indhold

Handelsbetingelser for køb via Webshop

 

1.            INDLEDNING

Nærværende handelsbetingelser gælder for alle leverancer fra Pedan A/S (”Pedan”), hvor leverancerne ikke er bestilt via Pedans webshop på www.pedan.dk. Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor andet ikke skriftligt er aftalt mellem dig som køber og Pedan.
For forbrugerkøb henvises i øvrigt til de særlige bestemmelse herom under pkt. 16 nedenfor. Der medfølger specifikke produktbeskrivelser og brugervejledninger ved alle leverancer fra Pedan.

Der tages generelt forbehold for fejl på www.pedan.dk

 

2.            BESTILLING AF VARER

Ordrer kan afgives ved www.pedan.dk. En ordre til Pedan skal som minimum indeholde følgende: (i) ordredato, (ii) varenummer eller anden information til korrekt identifikation af de ønskede produkter, (iii) mængde, (iv) pris, (v) leveringsadresse.
Pedan sender herefter hurtigst muligt en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen indeholder en gengivelse af de i ordren angivne oplysninger, samt en angivelse af, hvornår de bestilte produkter leveres mv.

  

3.            PRISER

Priser følger af Pedans hjemmeside samt af de til enhver tid gældende priskataloger. Priserne fremgår både excl. og incl. moms.

  

4.            BETALINGSBETINGELSER

Pedan A/S modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK og er inkl. moms.
Pedan A/S bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

5.            KØB FINANSIERET AF TREDJEPART

Ved køb finansieret af tredjepart, indestår køber for købesummens betaling således, at Pedan kan gøre betalingskrav gældende direkte mod køber, dersom finansieringsselskabet måtte misligholde Pedans betalingsbetingelser.
Såfremt køber og finansieringsselskabet har indgået aftale om leverancegodkendelse eller lignende, har dette ikke betydning i forhold til købers forpligtelse overfor Pedan, idet køber overfor Pedan er bundet af købet på vilkår som angivet i henhold til den bekræftede ordre.

 

6.            EJENDOMSFORBEHOLD

Pedan beholder ejendomsretten til varerne omfattet af en given ordre, indtil køber har betalt den fulde købesum, og Pedan kan derfor tage de omhandlede varer tilbage, hvis køber misligholder sin betalingsforpligtelse.
Ejendomsforbeholdet gælder kun for varer med en værdi på over DKK 2.000.

  

7.            LEVERING

Pedan A/S leverer på alle hverdage. Leveringstiden på lagerførte varer er 3-10 arbejdsdage og 4-7 uger på bestillings varer. Levering beregnes til stueplan, forudsat frie adgangsforhold, dvs. ingen forhøjninger, trin, trapper, tværgående gelændere eller rækværk. Der stilles krav om en min. dørbredde på 90 cm. Ved mindre bredde bedes du kontakte Pedan forud for bestilling for at afdække, om produktet kan komme ind. Du bedes sikre plads til aflæsning fra lastbil. Adgangsveje skal være afdækket. Såfremt adgangsforhold ikke er som ovenstående, skal køber afholde udgifter ved brug af flyttefirma og eventuelle udgifter til brug af kran, lift m.m.

Hvis der er tale om enkelt leverancer via fragtmand, leveres vare til kantsten.

Såfremt leverancen grundet forhold hos kunden (herunder manglende modtagelse) ikke kan finde sted, vil leverancen blive kørt til opbevaring på lagerhotel. Omkostninger til genudkørsel faktureres særskilt.

 

8.            EMBALLAGE

Bortskaffelse af emballage er ikke inkluderet i leveringen, med mindre andet skriftligt fremgår af vare specifikation.

 

9.            MONTERING OG TILSLUTNING

Fastgørelse til vægge, gulv og loft er ikke en del af monteringen, og ydelsen tilbydes ikke af Pedan.

Tilslutning til eksisterende stikkontakt, maksimalt 2,4 meter fra udstyret, er inkluderet i montageprisen. Ved tilslutning til TV kræves antennekabel med F-connector. Kabel er ikke inkluderet, og evt. serieforbindelse er ikke tilladt. Ved tilslutning til LAN er kabel ikke inkluderet. Ved tilslutning til netværk bedes køber udfylde særskilt dokument vedr. netværksoplysninger og returnere dette senest 2 uge før levering.

 

10.         FORSINKELSE

Forsinkelse fra Pedans side ved levering eller fejllevering af dele eller hele leverancen giver ikke køber ret til at ophæve købet. Pedan tager ligeledes forbehold for forsinkelse på grund af forhold, der ligger uden for Pedans kontrol –  fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke, lockout eller lignende.

 

11.         RETURRET OG REKLAMATION

Ordren kan returneres i 14 dage efter levering i ubrudt original emballage. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returnering sker mod købers betaling af et gebyr på 25 % af det returnerede produkts fakturaværdi. Specialfremstillede/ordreproduceret produkter, allerede monterede produkter eller produkter, der er beskadiget efter ibrugtagen tages dog ikke retur. Når du som køber modtager dine varer, skal du huske at kontrollere for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller er der andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet men med forbehold for eventuelle skader på indholdet. Som udgangspunkt skal du aldrig kvittere for en vare, som du ikke mener lever op til det bestilte. Der kan reklameres over mangler i henhold til bestemmelserne herom i købeloven. Der kan ikke reklameres over ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet. Pedan dækker returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. Ved returnering af produkter og ved reklamationer skal der rettes henvendelse til:

Pedan A/S
Københavnsvej 224
4600 Køge

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

12.         GARANTI & REKLAMTIONSRET

Garantiperioden og øvrige oplysninger om garantiforhold på Technogym produkter kan ses på www.pedan.dk/vejledninger/garanti.
R
eklamationsretten ved forbrugerkøb er 24 mdr.  

 

13.         ERSTATNINGSANSVAR

Pedan kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som Pedan ikke kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke begrænset til, myndighedsrestriktioner, krig, terror, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Ligeledes kan Pedan kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling, undladelse eller forhold.
Pedan kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader og indirekte tab.

 

14.         PERSONDATA OG LOG STATISTIK

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. De er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Pedan, har vi brug for følgende oplysninger.

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos os og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondatalovgivningen, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mg@pedan.dk. Der anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer – metoden afhænger af din browser.

Vi bruger en log statistik på www.pedan.dk, hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden.

 

15.         LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist med Pedan afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som værneting.

 

16.         KLAGEMULIGHEDER

Har du en klage over et produkt købt i vores webshop, kan der sendes en klage til: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU-kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mailadresse: info@pedan.dk